Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 23
Năm 2021 : 6.179
BẢN TIN  LẤY Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HỔ TRỢ ĐỘI NGŨ  NHÂN VIÊN NẤU ĂN, BẢO MẪU TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2019-2025

BẢN TIN LẤY Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HỔ TRỢ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN NẤU ĂN, BẢO MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2019-2025

 Thực hiện công văn số 354/SGD ĐT-GDMN ngày 4/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tổ chức lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về Đề án xã hội hóa hổ trợ đội ngũ nhân viên nấu ăn, bảo mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2025.Thực hiện công văn 245/PGD&ĐT-GDMN ngày 12/3/2019 của ...