Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 1.029
Năm 2022 : 10.592
 • Phạm Lê Xuân Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01643732955
  • Email:
   plxthuy.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01639176067
  • Email:
   truongthimyle021096@gmail.com
 • Diệp Ngọc Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981814443
  • Email:
   diepvu121976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó mẫu giáo nhỡ
  • Điện thoại:
   01223063281
  • Email:
   ntanh.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Thị Thiên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng mẫu giáo nhỡ
  • Điện thoại:
   01672626446
  • Email:
   vtthuong.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Khánh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó mẫu giáo lớn
  • Điện thoại:
   01634879539
  • Email:
   ntkly.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967280237
  • Email:
   pthong.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn