Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 1.029
Năm 2022 : 10.592
 • Trần Thị Hồng Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979748155
  • Email:
   tthyen.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972914182
  • Email:
   pttgiang.mgnphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Xuân Đài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0934817157
  • Email:
   ntxdai.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Chiêm Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01645186386
  • Email:
   ttclieu.mgvphuoc.vn@khanhhoa.edu.vn